Všeobecné odporúčania pre štrukturovaný životopis

Životopis, latinsky Curriculum Vitae (CV) je dokument, ktorým sa predstavujete Vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi. Pozrite si a rešpektujte čo od Vás potenciálny zamestnávateľ vyžaduje (najčastejšie to môže byť CV v cudzom jazyku, motivačný list...).

Životopis má byť:

 • stručný
 • jasný
 • výstižný
 • prehľadný
 • zaslaný v správnom formáte (najuniverzálnejším je Word)
 • bez pravopisných chýb

Formálne náležitosti životopisu

 • Dĺžka životopisu by mala byť maximálne na 2 strany. Ostatné informácie môžete uviesť aj v motivačnom liste, kde zároveň stručne zhrňte, prečo na danú pozíciu reagujete
 • Životopis priložte do prílohy uložený pod Vašim menom bez diakritiky
 • Ak ste sa rozhodli priložiť k životopisu aj svoju fotografiu, zvoľte dobrú formu. Určite neposielajte fotky z dovolenky alebo spoločné fotky.
 • Zapamätajte si, do akej spoločnosti a na akú pozíciu ste Váš životopis posielali.

Obsah životopisu:

1.     Osobné údaje

 •  Meno, priezvisko, dosiahnutý titul
 • Vaše trvalé, prípadne prechodné bydlisko
 • Vaše aktuálne kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorých budete zastihnuteľný

2.     Vzdelanie

 • Začnite s najvyššie dosiahnutým vzdelaním, aj nedokončeným, prípadne momentálne študujúcim
 • Uveďte presné dátumy (prípadne roky) štúdia

3.     Pracovné skúsenosti

 • Začnite s poslednou pracovnou skúsenosťou (kvôli prehľadnosti sa odporúča v bodoch)
 • Uveďte:
  • presné dátumy (mesiac a rok) nástupu do pracovného pomeru a odchodu z neho
  • názov spoločnosti
  • miesto výkonu práce
  • názov pracovnej pozície: ak je rovnaká na akú sa hlásite, môžete uviesť aj Vaše prínosy pre spoločnosť v danej oblasti (úspechy...)
  • hlavné zodpovednosti
 • Ak je vaša pracovná skúsenosť extrémne krátka, je vhodné tiež uviesť dôvod odchodu (neutrálne a stručne)
 • Prax počas štúdia, prípadne pracovné pobyty v zahraničí

4.     Kurzy a školenia

 • Názov kurzu, dátum/rok jeho absolvovania a spoločnosť, ktorá kurz realizovala
 • Vodičský preukaz – skupina, a informáciu o tom, či ste aktívny, prípadne pasívny vodič

5.     Znalosti a schopnosti

 • Jazykové znalosti – uveďte jazyk a úroveň, prípadne názov dosiahnutého certifikátu, alebo jazykový kurz v zahraničí (v prípade, že sa na danej pozícii vyžaduje znalosť niektorého z jazykov, uveďte vašu aktuálnu úroveň, resp. čo v danom jazyku reálne zvládnete)
 • PC znalosti – uveďte znalosť jednotlivých programov a úroveň užívania
 • Ekonomické znalosti

6.     Referencie

 • Odporúčame ich uvádzať až na požiadanie Vášho potenciálneho zamestnávateľa.

A malá rada na záver: pamätajte si údaje, ktoré v životopise uvádzate. Pôsobí nanajvýš nedôveryhodne  a neprofesionálne, ak na pohovore prezentujete niečo iné...

 

Späť na Rady uchádzačom

Naše ďalšie rady uchádzačom