Obecná doporučení pro strukturovaný životopis

Životopis, latinsky Curriculum Vitae (CV) je dokument, kterým se představujete Vašemu potenciálnímu zaměstnavateli. Ujistěte se, co od Vás potenciální zaměstnavatel vyžaduje (nejčastěji to může být CV v cizím jazyce, motivační dopis, případně další) a respektujte to.

Životopis má být:

 • stručný
 • jasný
 • výstižný
 • přehledný
 • zaslán v správném formátu (nejuniverzálnějším je MS Office Word)
 • bez pravopisných chyb

Formální náležitosti životopisu:

 • Délka životopisu by měla být maximálně na 2 strany. Ostatní informace můžete uvést i v motivačním dopise, kde zároveň stručně shrňte, proč na danou pozici reagujete.
 • Životopis přiložte do přílohy e-mailu nebo formuláře u vybrané pozice. Svůj životopis pojmenujte pod Vaším jménem bez diakritiky (např. Novak_Jan_CV). Životopis posílejte ve formátu Word či PDF.
 • Pokud jste se rozhodli přiložit k životopisu i svoji fotografii, zvolte dobrou formu. Určitě neposílejte fotky z dovolené nebo společné fotky.
 • Zapamatujte si, do jaké společnosti a na jakou pozici jste Váš životopis posílali.

Obsah životopisu:

1. Osobní údaje

 • Jméno, příjmení, dosažený titul
 • Vaše trvalé, popřípadě přechodné bydliště
 • Vaše aktuální kontaktní údaje; tj. telefonní číslo a e-mailovou adresu, na kterých budete k zastižení
 • E-mailovou adresu volte seriózní, nejraději kombinaci Vašeho křestního jména a příjmení

2. Vzdělání

 • Začněte s nejvyšší dosaženým vzděláním, i nedokončeným, případně momentálně studovaným
 • Uveďte přesné termíny (případně roky) studia

3. Pracovní zkušenosti

 • Začněte s poslední pracovní zkušeností (kvůli přehlednosti se doporučuje v bodech)
 • Uveďte:

  • přesné termíny (měsíc a rok) nástupu pracovního poměru a odchodu z něj
  • název společnosti
  • místo výkonu práce
  • název pracovní pozice: pokud je stejná, na jakou se hlásíte, můžete uvést i Vaše přínosy pro společnost v dané oblasti (úspěchy...)
  • hlavní odpovědnosti

 • Pokud je vaše pracovní zkušenost extrémně krátká, je vhodné také uvést důvod odchodu (neutrální a stručný)
 • Praxe během studia, případně pracovní pobyty v zahraničí

4. Kurzy a školení

 • Název kurzu, datum / rok jeho absolvování a společnost, která kurz realizovala
 • Řidičský průkaz – skupina, a informaci o tom, zda jste aktivní, případně pasivní řidič

5. Znalosti a schopnosti

 • Jazykové znalosti – uveďte jazyk a úroveň, případně název dosaženého certifikátu, nebo jazykový kurz v zahraničí (v případě, že se na dané pozici vyžaduje znalost některého z jazyků, uveďte vaši aktuální úroveň, resp. co v daném jazyce reálně zvládáte)
 • PC znalosti – uveďte znalost jednotlivých programů a úroveň užívání
 • Ekonomické znalosti

6. Reference

 • Doporučujeme je uvádět až na požádání Vašeho potenciálního zaměstnavatele

A malá rada na závěr: pamatujte si údaje, které v životopise uvádíte. Působí nanejvýš nedůvěryhodně a neprofesionálně, pokud na pohovoru prezentujete něco jiného, než co jste poslali v CV.

 

Zpět na Rady uchazečům

Naše další rady uchazečům