Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pharmonia s.r.o.

 

Správce osobních údajů:

Pharmonia s.r.o., se sídlem Staňkova 18a, 602 00 Brno, IČ 26903873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným v OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44273

Poskytované služby

Poskytujeme personální služby, pomáháme firmám a uchazečům v náborovém procesu. Spolupracujeme s pracovními portály jobs.cz a profesia.sk, jejichž zásady ochrany osobních údajů mají uvedeny na svých portálech. 

Zpracování osobních údajů

Pro účely umístění na nejvhodnější pracovní pozici shromažďujeme a k náborovým účelům používáme pouze tyto osobní údaje: Identifikační údaje, kontaktní údaje, osobní údaje uvedené v profesním životopise a motivačním dopise, případně další údaje, které jsme obdrželi pro účely hledání nového zaměstnání. Zpracování osobních údajů je prováděno v elektronickém databázovém systému Správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělen dobrovolně a jeho platnost trvá 15 (patnáct) let. Udělení souhlasu je možné prodloužit, nebo naopak je možné jej kdykoliv odvolat nebo požadovat změny údajů či požádat o výmaz z databáze. 

Marketingová sdělení

Kontaktní údaje našich uchazečů a klientů využíváme za účelem propagace obchodních sdělení týkajících se pouze našich vlastních nabízených služeb. Každý má právo kdykoliv a zdarma zasílání obchodních sdělení odmítnout pomocí jednoduchého návodu (odkaz, kontakt) v každém obchodním sdělení.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory Cookies, abychom poskytli našim uživatelům co nejlepší služby. Cookies neslouží k ukládání osobních údajů, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů a také k získávání anonymních statistik o návštěvnosti našich webových stránek.

Ochrana údajů

Společnost Pharmonia s.r.o. přijímá veškerá odborníky doporučená technologická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů našich uchazečů. 

Práva fyzických osob

  • Právo na výmaz / být zapomenut
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na ochranu soukromí
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo na opravu osobních údajů


Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:
Jana Cimalová, info@pharmonia.cz, +420 736 770 724