Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pharmonia s.r.o.

 

Správa a zpracování osobních údajů:

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (případně společně s našimi obchodními/smluvními  dokumenty) stanoví podmínky, za kterých správce - společnost Pharmonia s.r.o., se sídlem Staňkova 18a, 602 00 Brno, IČO: 26903873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 44273 (dále jen „Pharmonia s.r.o.“, nebo „Správce“) používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek, či při vzájemné komunikaci. Pharmonia s.r.o. je povinna chránit Vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení Vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech, vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto Vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany Vašich osobních údajů a ke zvýšení Vašeho komfortu při kontaktu s námi. 

Pro účely umístění na nejvhodnější pracovní pozici shromažďujeme a k náborovým účelům používáme pouze tyto osobní údaje: 

  • Vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), 
  • e-mailovou adresu, telefonní číslo, či jiný Vámi zvolený způsob kontaktu,
  • osobní údaje uvedené v profesním životopise (např. profesní historie, historie absolvovaného vzdělání a jiné dovednosti) a motivačním dopise, 
  • případně další údaje, které jsme obdrželi pro účely hledání nového zaměstnání.

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše produkty a služby. Zpracování osobních údajů je prováděno v elektronickém databázovém systému Pharmonia s.r.o. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například Vaše zájmy a preference, či informace o Vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s Vaším výslovným souhlasem. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek. Zároveň nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti Vašich osobních údajů. Informace o Vašich osobních údajích či Vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělen dobrovolně a jeho platnost trvá 15 (patnáct) let, pokud si nevymíníte jinou dobu. Udělení souhlasu je možné prodloužit, nebo naopak je možné jej kdykoliv odvolat nebo požadovat změny údajů či požádat o výmaz z databáze. 

 

Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování Vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

a) Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít Váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona,

b) za podmínek stanovených právními předpisy Vám na Vaši žádost poskytneme i další informace týkající se Vašich osobních údajů, nebo Vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě Vašeho požadavky Vámi určené osobě,

c) pokud nás o to výslovně požádáte, Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s příslušnými právními předpisy vymažeme, případně můžete využít i svého práva na Vaše tzv. zapomenutí, pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud se domníváte, že jakékoli Vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, napište nám to na některou z níže uvedených adres, kde také můžete obdržet odpovědi na své dotazy ohledně ochrany Vašich osobních údajů. 

 

Odkazy na jiné webové stránky 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Například na webové stránky našich partnerů. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady ochrany soukromí se budou vztahovat na Vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad. Vzhledem k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solidních obchodních partnerů, jsme přesvědčeni, že i u nich je ochrana osobních údajů dostatečná. Nicméně pokud máte jakékoli dotazy, měli byste se řídit informacemi na jejich webových stránkách.

 

Marketingová sdělení

Kontaktní údaje našich uchazečů a klientů využíváme za účelem propagace obchodních sdělení týkajících se pouze našich vlastních nabízených služeb. Každý má právo kdykoliv a zdarma zasílání obchodních sdělení odmítnout pomocí jednoduchého návodu (odkaz, kontakt) v každém obchodním sdělení.

 

Poskytované služby

Naše webové stránky používají soubory Cookies, abychom poskytli našim uživatelům co nejlepší služby. Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do Vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Cookies neslouží k ukládání osobních údajů, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů a také k získávání anonymních statistik o návštěvnosti našich webových stránek. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si Vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, což nám umožňuje také sledovat, které stránky považujete za užitečné. Soubor cookie však v žádném případě neobsahují Vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org. Pokud Vás naše webové stránky o souhlas se stažením nepožádá, do Vašeho osobního počítače se cookies také nestáhnou.

 

Cookies

Naše webové stránky používají soubory Cookies, abychom poskytli našim uživatelům co nejlepší služby. Cookies neslouží k ukládání osobních údajů, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů a také k získávání anonymních statistik o návštěvnosti našich webových stránek.

 

Ochrana údajů

Společnost Pharmonia s.r.o. přijímá veškerá odborníky doporučená technologická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů našich uchazečů. Ochrana soukromí a ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Pharmonia s.r.o. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny Vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

 

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

Jana Cimalová, info@pharmonia.cz, +420 736 770 724

datová schránka: wb5s8j8