Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pharmonia s.r.o.

 

Správca osobných údajov:

Pharmonia s.r.o., so sídlom Staňkova 18a, 602 00 Brno, IČO 26903873, zapísaná v obchodnom registri vedeným v OR Krajský súd v Brne, oddiel C, vložka 44273

Poskytované služby

Poskytujeme personálne služby, pomáhame firmám a uchádzačom v náborovom procese. Spolupracujeme s pracovnými portálmi jobs.cz a profesia.sk, ktorých zásady ochrany osobných údajov majú uvedené na svojich portáloch.

Spracovanie osobných údajov

Na účely umiestnenia na najvhodnejšiu pracovnú pozíciu zhromažďujeme a k náborovým účely používame iba tieto osobné údaje: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, osobné údaje uvedené v profesijnom životopise a motivačnom liste, prípadne ďalšie údaje, ktoré sme dostali na účely hľadanie nového zamestnania. Spracovanie osobných údajov je vykonávané v elektronickom databázovom systéme Správca.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas je udelený dobrovoľne a jeho platnosť trvá 15 (pätnásť) rokov. Udelenie súhlasu je možné predĺžiť, alebo naopak je možné ho kedykoľvek odvolať alebo požadovať zmeny údajov či požiadať o výmaz z databázy.

 

Marketingová oznámenie

Kontaktné údaje našich uchádzačov a klientov využívame za účelom propagácie obchodných oznámení týkajúcich sa len našich vlastných ponúkaných služieb. Každý má právo kedykoľvek a bezplatne zasielanie obchodných oznámení odmietnuť pomocou jednoduchého návodu (odkaz, kontakt) v každom obchodnom oznámení.

Cookies

Naše webové stránky používajú súbory Cookies, aby sme poskytli našim užívateľom čo najlepšie služby. Cookies neslúži na ukladanie osobných údajov, ale k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov a tiež na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti našich webových stránok.

Ochrana údajov

Spoločnosť Pharmonia s.r.o. prijíma všetky odborníkmi odporúčaná technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov našich uchádzačov.

Práva fyzických osôb

  • Právo na výmaz / byť zabudnutý Právo na obmedzenie spracovanie
  • Právo na ochranu súkromia
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo na opravu osobných údajov

Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov
Jana Cimalová, info@pharmonia.cz, +420 736 770 72
4