Spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si spoločenskú zodpovednosť, preto sa snažíme byť prínosný priamo v Česku aj na Slovensku. Finančne podporujeme charitatívnu organizáciu Zdravotný klaun - dobročinný projekt, ktorý prináša smiech a radosť hospitalizovaným deťom. Pomáhame tak našim klientom vracať zdravie pacientom.

Zdravotný klaun je nezisková organizácia s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá prináša humor a radosť hospitalizovaným deťom, geriatrickým pacientom a ďalším potrebným v oblasti zdravotníctva. Tým prispieva k zlepšeniu ich psychického i celkového zdravotného stavu, a to prostredníctvom špeciálne vyškolených zdravotných klaunov a súvisiacich projektov.

Spoločnosť Pharmonia s.r.o. podporuje finančne organizáciu pravidelne od roku 2009.