Ľudia vo Pharmonii

MUDr. Zdeněk Jankových, MBA

Riaditeľ firmy Pharmonia s.r.o.

Je absolventom MBA programu na IMD v Lausanne vo Švajčiarsku. Mnohoročné skúsenosti vo farmaceutickom priemysle získal v popredných amerických a nemeckých farmaceutických firmách na projektoch v Českej republike, Európe a v Spojených štátoch.

Pracoval na pobočkách aj v ústrediach firiem v oblasti marketingu, predaja, corporate development a top manažmentu. Na svojej poslednej korporátnej pozícii pracoval ako Riaditeľ globálneho marketingu pre oblasť neurológie, psychiatrie a reumatológie firmy Boehringer Ingelheim v centrále firmy v Nemecku.

Od roku 2003, kedy založil firmu Pharmonia s.r.o., pracuje ako výkonný riaditeľ firmy.
Zostavil tím spoločnosti, postupne rozšíril oblasť činnosti firmy, rozšíril služby tiež na Slovensko a implementoval niekoľko inovácií.

Mgr. Magdalena Trojanová, MBA

Team Leader Life Sciences CZ & SK firmy Pharmonia s.r.o.

V oblasti HR vo farmaceutickom priemysle pracuje bezmála 20 rokov. Vyštudovala andragogiku a Management v zdravotníctve v MBA programe. Má skúsenosti v obsadzovaní všetkých typov pracovných pozícií vo farmaceutických firmách, zdravotnícke technike i medical devices, v testovanie kandidátov či personálnym poradenstvo.

Mgr. Andrea Šedíková

Senior HR Consultant firmy Pharmonia s.r.o., organizačná zložka (Bratislava, Slovensko)

Farmaceutické skúsenosti získala na pozícii Sales Representative v divíziách pain a kardiológia vo významných originálnych farmaceutických spoločnostiach. V spoločnosti Pharmonia pracuje od roku 2012.

Ing. Kristian Tomala

HR Consultant firmy Pharmonia s.r.o.

Skúsenosti získal predovšetkým sebarozvojom a sebavzdelávaním a tiež pri štúdiách medzinárodného obchodu so zameraním na riadenie ľudských zdrojov.

Ing. Jana Cimalová

Výkonná asistentka firmy Pharmonia s.r.o.

Niekoľkoročné skúsenosti s administratívou a účtovníctvom získala v českej i medzinárodnej spoločnosti.