Assessment & Development Center

Zvýšte istotu svojho náboru! Naplánujte kariérny rozvoj zamestnancov!


Assessment & Development Center je komplexná metóda pre odborné a nezávislé hodnotenie kandidátov ako individuálne, tak v rámci skupin - definuje a porovná silné a slabé stránky účastníkov pre konkrétnu pozíciu.

Assessment Center (AC) odporučí z niekoľkých kandidátov na danú pozíciu toho najvhodnejšieho.

Development Center (DC) naplánuje efektívnu rozvojový plán pre jednotlivých zamestnancov

Ako AC / DC prebieha?

 • kandidáti počas AC / DC riešia rôzne úlohy:

  • praktické cvičenia
  • modelové situácie
  • prípadové štúdie
  • psychotesty (psychodiagnostika)

 • postupy a riešenia jednotlivých kandidátov sú hodnotené a sústreďované tímom skúsených konzultantov


Kedy je efektívne AC / DC využiť?

Keď chcete:

 • - zvýšiť istotu výberu pre akúkoľvek pozíciu - dôležitosť narastá s vyššími nárokmi na kompetencie (napr. manažérske alebo špecializované pozície)
 • zhodnotiť a porovnať pracovníkov z interných i externých zdrojov
 • využiť nezávislý uhol pohľadu
 • zistiť charakteristické a typické správanie účastníkov
 • naplánovať kariérny rozvoj zamestnancov a tímu
 • posúdiť potenciál zamestnancov pri dôležitých zmenách v spoločnosti (fúzia, reštrukturalizácia)

Výhody AC / DC Pharmonia

 • profesionálne testovanie v modelových situáciách z odboru
 • špeciálna psychodiagnostika on-line
 • skúsený tím konzultantov so znalosťou farmaceutického odboru
 • príprava projektu na základe požiadaviek a zadania klienta
 • spätná väzba pre management spoločnosti do jedného týždňa od ukončenia AC / DC
 • získanie dôležitých a nestranných informácií o vybraných účastníkoch
 • dodržiavanie etických zásad

 

Späť na prehľad služieb Pharmonia

Zaujali Vás naše služby Assessment & Development Centera a chcete ich využiť? Alebo máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás