Filozofia firmy Pharmonia

Personálna agentúra nielen pre farmaceutické spoločnosti

Poslanie Pharmonia

 • Zákazníkom: prinášať riešenie personálnych otázok
 • Spolupracovníkom: dávať priestor pre sebarealizáciu a naplnenie
 • Spoločnosti: byť prínosný pre ľudí v krajinách pôsobnosti
 • Vlastníci: prinášať dobrú návratnosť investícií

Hodnoty Pharmonia

 • Výkon a kvalita: usilujeme sa o poskytovanie kvalitnejších služieb, než má konkurencia
 • Inovácia: hľadáme nové a prínosnejšie služby
 • Radosť z činnosti: robíme prácu, ktorá nás baví
 • Tímová práca: veríme v silu tímu a usilujeme sa o zapojenie všetkých jeho členov
 • Integrovaný pohľad: vidíme a riešimi veci v súvislostiach
 • Globálny prístup: sledujeme dianie vo svete a ovplyvňuje nás to
 • Zisk: rozdeľujeme spolupracovníkom, spoločnosti a investorom

Vízia 2025

Pharmonia je v decembri 2025 najúspešnejšia personálna agentúra pre life-science firmy v Česku a na Slovensku.