Ako prebieha výber?

Po obdržaní Vášho motivačného listu a životopisu si preštudujeme Váš profil a porovnáme ho s aktuálnou ponukou pozícií. Vždy Vám odpovieme.

 Vaše údaje porovnáme s požiadavkami na danú pozíciu a taktiež so životopismi ostatných uchádzačov. V prípade, že Vaše skúsenosti a znalosti vyhovujú profilu hľadanej pozície, kontaktujeme Vás do 14 dní. Ak budú iní kandidáti lepšie vyhovovať požiadavkám na vypísanú pozíciu, tak si Vaše materiály ponecháme po dobu 6 mesiacov pre prípadné ďalšie kolo náboru. Vaše materiály pokladáme za dôverné a podľa toho s nimi zaobchádzame.

 Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, kontaktujeme Vás telefonicky a pozývame Vás na osobné interview. Interview je možné uskutočniť v Bratislave, Brne, Prahe, alebo prípadne aj on-line formou. Pohovor trvá hodinu až hodinu a pol, kde s Vami skúsený konzultant vedie otvorený rozhovor o Vašich skúsenostiach, motivácii a o Vašom očakávaní od budúceho zamestnávateľa. Súčasťou interview je praktický case zameraný podľa typu hľadanej pozície , napr. na sales, marketing alebo medical.

 Na záver interview od nás získate spätnú väzbu a z našej celkovej ponuky Vám odporučíme otvorené pozície, ktorým vyhovujete. Zoznámime Vás s priebehom výberového konania u klienta a poradíme Vám, na čo je potrebné sa pripraviť.

Vaše materiály spolu s hodnotením zasielame klientovi po vzájomnom odsúhlasení. Hneď ako klient prejaví záujem o osobné stretnutie, obratom Vás informujeme a hľadáme najvhodnejší termín na uskutočnenie schôdzky. Sme Vašim poradcom v priebehu celého výberového (niekoľkokolového) procesu.

 Pokiaľ neuspejete, odovzdávame Vám spätnú väzbu od klienta a ponechávame si Vaše materiály v databáze pre ďalšiu vhodnú pozíciu, s ktorou Vás oslovíme.

Pomáhame Vám uspieť a nájsť najvhodnejšieho budúceho zamestnávateľa a pozíciu, ktorá Vás bude zaujímať, motivovať a naplňovať.

Späť na Rady uchádzačom

Naše ďalšie rady uchádzačom