Prípadové štúdie

Prípadová štúdia č. 1 – Obmedzený počet zamestnancov

Farmaceutická spoločnosť potrebuje nového farmaceutického zástupca, ale v spoločnosti nepovolili navýšenie počtu zamestnancov.

Spoločnosť Pharmonia bola požiadaná o výber a agentúrne zamestnanie náhradného reprezentanta na 1 rok s kompletným vybavením (automobil, PC, telefón).

Požiadavky na agentúrneho reprezentanta: SŠ, VŠ, skúsenosť vo pharmabusiness, ideálne hospital.

Do 5 pracovných dní bol vykonaný výber a na túto pozíciu ponúkli 3 uchádzačky. Manager Objednávateľa spoločnosti si vybral najvhodnejšiu kandidátku a tá nastúpila na začiatku nasledujúceho mesiaca, na pozíciu agentúrnej reprezentantky v danom regióne.

Reprezentant bol riadený managerom Objednávateľa a podľa zadania mal presne určené kroky na jednotlivé návštevy u klientov.

V priebehu projektu prebiehala pravidelná komunikácia medzi Objednávateľom a Pharmoniou. Po roku v spoločnosti Klienta odsúhlasili navýšenie počtu zamestnancov, a tak sa obchodná zástupkyne stala súčasťou kmeňového tímu.

Po ukončení bol projekt vyhodnotený ako prínosný pre Objednávateľa.

Prípadová štúdia č. 2 – Posilnenie kmeňového tímu

Farmaceutická spoločnosť, úspešná na trhu, zvažovala posilnenie kmeňového tímu o ďalších reprezentantov. Rozhodli sa najskôr vyskúšať a zhodnotiť všetky prínosy len v 2 regiónoch, jeden v Čechách a jeden na Morave.

Spoločnosť Pharmonia bola požiadaná o výber a agentúrnej zamestnanie 2 reprezentantov na 6 mesiacov, čo je vhodná doba na vyhodnotenie prínosu, prípadne strát. Reprezentanti mali byť s kompletným vybavením (automobil, PC, telefón).

Požiadavky na agentúrneho reprezentanta: VŠ, skúsenosť vo pharmabusiness, prípadne obchodné skúsenosti v FMCG.

Do 10 pracovných dní boli zodpovednému manažérovi predstavení na každú pozíciu 3 kandidáti, z ktorých boli vybraní 2. Podarilo sa odštartovať v plánovanom termíne, 3 týždne po oslovení spoločnosti Pharmonia.

Projekt bol po 6 mesiacoch vyhodnotený ako úspešný a následne predĺžený na 2x 1rok. Po ukončení projektu boli reprezentanti zamestnaní spoločnosťou do kmeňového tímu.

 

Späť na informácie o Agentúrnej zamestnanie

Späť na prehľad služieb Pharmonia

 

Zaujali Vás naše služby a chcete ich využiť? Alebo máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás