Případové studie

Případ 1 – Omezený počet zaměstnanců

Farmaceutická společnost potřebuje nového farmaceutického zástupce, ale ve společnosti neschválili navýšení počtu zaměstnanců.

Společnost Pharmonia byla požádána o výběr a agenturní zaměstnání reprezentanta na 1 rok s kompletním vybavením (automobil, PC, telefon).

Požadavky na agenturního reprezentanta: VŠ, zkušenost v pharmabusiness, ideálně hospital.

Do 5 pracovních dnů byl proveden výběr a na tuto pozici nabídnuty 3 uchazečky. Manager Objednávající společnosti si vybral nejvhodnější kandidátku a ta nastoupila na počátku následujícího měsíce, na pozici agenturního reprezentanta v daném regionu.

Reprezentant byl řízen managerem Objednatele a dle zadání měl přesně určené kroky na jednotlivé návštěvy u klientů.

V průběhu projektu probíhala pravidelná komunikace mezi Objednatelem a Pharmonií. Po roce ve společnosti Klienta odsouhlasili navýšení počtu zaměstnanců, a tak se obchodní zástupkyně stala součástí kmenového týmu.

Po ukončení byl projekt vyhodnocen jako přínosný pro Objednatele.
 

Případ 2 – Posílení kmenového týmu

Farmaceutická společnost, úspěšná na trhu zvažovala posílení kmenového týmu o další reprezentanty. Rozhodli se nejdříve vyzkoušet a zhodnotit všechny přínosy pouze ve 2 regionech, jeden v Čechách a jeden na Moravě.

Společnost Pharmonia byla požádána o výběr a agenturní zaměstnání 2 reprezentantů na 6 měsíců, což je vhodná doba na vyhodnocení přínosů, případně ztrát. Reprezentanti měli být s kompletním vybavením /automobil, PC, telefon/.

Požadavky na agenturního reprezentanta: VŠ, zkušenost v pharmabusiness, případně obchodní zkušenost FMCG.

Do 10 pracovních dnů byli zodpovědnému managerovi představeni na každou pozici 3 kandidáti, ze kterých byli vybráni 2. Podařilo se odstartovat v plánovaném termínu, 3 týdny po oslovení společnosti Pharmonia.

Projekt byl po 6 měsících vyhodnocen jako úspěšný a následně prodloužen na 2x 1rok. Po ukončení projektu byli reprezentanti zaměstnáni společností do kmenového týmu.

 

 

Zpět na informace o Agenturním zaměstnání 

Zpět na přehled služeb Pharmonia

 

 

 

Zaujaly Vás naše služby a chcete jich využít? Nebo máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás