Contact

Branch office Brno

Pharmonia s.r.o.

Staňkova 18a
602 00 Brno
Czech Republic

tel. +420 736 770 724

e-mail: info@pharmonia.cz 
URL: www.pharmonia.cz

You can find us in Brno

Public transport in Brno

Branch office Prague

Pharmonia s.r.o.

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel. +420 736 770 724

e-mail: info@pharmonia.cz 
URL: www.pharmonia.cz

You can find us in Prague

Public transport in Prague

Branch office Bratislava

Pharmonia s.r.o.,
organizačná zložka

Jarošova 1
831 03 Bratislava - Nové Mesto
Slovakia

tel. +421 903 75 75 66

e-mail: info@pharmonia.sk 
URL: www.pharmonia.sk

You can find us in Bratislava

Contact us

Pharmonia s.r.o.

IČ 26903873
DIČ CZ26903873

OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44273

Fio banka, a.s.
č.ú. 2901064203/2010

Pharmonia s.r.o.,
organizačná zložka

IČO 43887449
DIČ 2022519499
IČ DPH SK 2022519499

OR Okresný súd Bratislava III, oddíl Po, vložka č. 1551/B

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
č.ú. 2101068716/8330