Aktualizácia webových stránok

V septembri Pharmonia spúšťa modernizované webové stránky.